Xantea.cz Reklamace

Reklamační řád

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že dodané zboží v době, kdy jej zákazník převzal:

a)      má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které provozovatel nebo výrobce zboží popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy provozovatelem prováděné,

b)      se hodí k účelu, který pro jeho použití provozovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti,

d)      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout a informovat provozovatele o zjištěných vadách. Kupující je oprávněn uplatnit u provozovatele právo z vady, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců ode dne dodání zboží. Je-li na obalu zboží vyznačena doba jeho použitelnosti, provozovatel se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Reklamaci zboží uplatňuje zákazník u provozovatele, přičemž oznámení o vadách musí obsahovat:

-          číslo objednávky,

-          popis zjištěných vad, včetně toho, jak se projevují, příp. jak působí na funkčnost zboží,

-          kopii dodacího listu, faktury, dokladu o zaplacení zboží.

Provozovatel rozhodne reklamaci zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o reklamaci zboží. Provozovatel oznámí zákazníkovi rozhodnutí o reklamaci elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Reklamace včetně odstranění vad bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodne na jiném řešení.

NOVAKS.cz na Facebooku

Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránce souhlasíte s jejich používáním. V pořádku Více